Oud-KVP-Tweede Kamerlid De Bekker overleden

donderdag 23 augustus 2007, 10:46

Op 83-jarige leeftijd is het oud-Tweede Kamerlid voor de KVP Leo de Bekker overleden. De Bekker kreeg vooral bekendheid door het amendement dat hij indiende op het wetsvoorstel over de grondpolitiek van het kabinet-Den Uyl. Dit amendement, dat de voorgestelde hervorming ongedaan maakte, was indirect de oorzaak van de val van het kabinet-Den Uyl.

De heer De Bekker, zoon van een burgemeester en afkomstig uit een groot Brabants gezin, behoorde tussen 1966 en 1977 tot het zogenaamde groene front in de KVP, de verdedigers van de belangen van de landbouwers. Hij was voor hij Kamerlid werd zelf boer en actief in talrijke landbouworganisaties in Noord-Brabant. Ook zat hij op diverse terreinen (kerk, onderwijs, gemeente en provincie) in besturen.

Behalve met landbouw hield hij zich ook bezig met waterstaatsaangelegenheden. Na zijn Kamerlidmaatschap was hij dijkgraaf.