Bouwbegeleidingscommissie (Tweede Kamer) (BBC)

Deze Tweede Kamercommissie treedt op als adviescommissie van het Presidium en houdt zich bezig met huisvestingsaangelegenheden van de Tweede Kamer.

Voorzitter is A.A. (Thierry) Aartsen. Griffier is Mw. M. Burger.