Drs. J.P. (Jan) Laurier

foto Drs. J.P. (Jan) Laurier
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven

Strijdbaar en actief senator voor Groenlinks, die tijdens zijn vierjarige Eerste Kamerlidmaatschap liefst achtenveertig moties (mede)indiende. Voordien was hij ruim acht jaar wethouder in Leiden, onder meer van milieu en sociale zaken. In de Eerste Kamer sprak hij geregeld over economische zaken, de Antillen, volkshuisvesting, sociale zaken en binnenlands bestuur. Tevens was hij financieel woordvoerder. Buiten de politiek onder meer actief als voorzitter van de Woonbond en van de Landelijke Cliëntenraad sociale zekerheid.

GroenLinks
in de periode 2007-2011: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 15 november 1949

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij van Nederland)
 • GroenLinks, vanaf 1990

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid gemeenteraad van Leiden, van 11 mei 1987 tot 1 mei 1990 (voor Links Leiden)
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 1 mei 1990 tot 8 oktober 2003 (voor GroenLinks)
 • wethouder (van onder meer milieu (tot 1999), sociale zaken, werkgelegenheid (vanaf 1999), vluchtelingen, wijkbeheer en herstructurering Leiden-Noord) van Leiden, van 29 oktober 1993 tot 26 februari 2002
 • onafhankelijk adviseur en trainer voor de overheid en semi-overheid
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter bestuur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BPSW (Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werkers), vanaf 2010
 • vicepresident International Union of Tenants, vanaf 2010

vorige (2/18)
 • lid Raad van Toezicht "Welder", vanaf 2009 (landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap)
 • voorzitter Raad van Toezicht Swazoom (welzijnsorganisatie Amsterdam Zuidoost)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 29 maart 2011 tot 24 mei 2011

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 1981 de (linkse) Stadskrant op
 • Stapte in februari 2002, kort voor de verkiezingen, op als wethouder nadat de VVD-fractie het vertrouwen in hem had opgezegd vanwege mismanagement en financieel wanbeheer bij de onder zijn verantwoordelijkheid vallende socialewerkvoorziening DZB (De Zijl Bedrijven)

uit de privésfeer
 • Weigerde als dienstplichtige zijn lange haar af te knippen en voerde actie tegen deze verplichting
 • Was actief lid van de VVDM (Vereniging van Dienstplichting Militairen). In 1974 werd actie gevoerd tegen zijn overplaatsing als hofmeester in de onderofficiersmess in Leiden naar het cavaleriekamp op Vlieland. Uiteindelijk werd hij teruggeplaatst naar Leiden.
 • Was in de jaren zeventig en tachtig actief in diverse actiecomité's, onder meer tegen de militaire junta in Chili, tegen aanschaf van straaljagers en voor behoud van werkgelegenheid

verkiezingen
 • Werd in 2007 met voorkeurstemmen tot Eerste Kamerlid gekozen, omdat in Zuid-Holland drie Statenleden hun stem op hem uitbrachten
 • Stond bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2011 op de negende (onverkiesbare) plaats op de kandidatenlijst van GroenLinks
 

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.