Nieuwe ministersposten geven andere accenten in beleid aan

dinsdag 13 februari 2007, 8:42

Er komen ministersposten voor Integratie en Wijkverbetering en Jeugd en Gezin. De minister van VROM gaat zich weer met milieu bezighouden. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing verdwijnt. Daarmee leggen CDA, PvdA en ChristenUnie andere accenten in het beleid. In totaal zijn er zestien ministers; acht van het CDA, zes van de PvdA en twee van de ChristenUnie. Het CDA krijgt vier staatssecretarissen, de PvdA zes en de ChristenUnie één.

Kinderopvang wordt overgeheveld van Sociale Zaken naar Onderwijs en ook Emancipatiebeleid gaat naar dat departement over. De minister van Milieu gaat zich tevens met energiebeleid bezighouden.

De verdeling van de zestien ministersposten over de drie partijen is

 

post

partij

Algemene Zaken, minister-president

CDA

Buitenlandse Zaken

CDA

Ontwikkelingssamenwerking

PvdA

Defensie

ChristenUnie

Justitie

CDA

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PvdA

Integratie en Wijkverbetering

PvdA

Financiën, vice-premier

PvdA

Economische Zaken

CDA

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CDA

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

CDA

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PvdA

Verkeer en Waterstaat

CDA

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PvdA

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CDA

Jeugd en Gezin, vice-premier

ChristenUnie

Het CDA krijgt staatssecretarissen voor Binnenlandse Zaken, Onderwijs, fiscale zaken en defensiepersoneel.

De PvdA zal de staatssecretarissen leveren voor Europese Zaken, Buitenlandse Handel, Sociale Zaken, Vreemdelingenbeleid, Welzijn en Sport en Onderwijs

De staatssecretaris van de ChristenUnie komt op Verkeer en Waterstaat

bron: Trouw, website kabinetsformatie