Dr. E. (Ernst) van Raalte

Journalist die tussen Binnenhof en Vredespaleis vele decennia een grote faam genoot als kenner van staats- en volkenrecht en van de parlementaire geschiedenis. Groeide op in Rotterdam in een gegoed vrijzinnig joods intellectueel milieu, dat hem altijd heeft gekenmerkt. Gedreven door een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid en behept met een hoffelijke onbescheidenheid vergaarde hij zijn nieuws liever in de wandelgangen en achter de groene gordijnen dan op de perstribune. Vraagbaak van ministers en Kamerleden van links en van rechts. Na zijn pensionering nog een vruchtbaar publicist van staatkundige naslagwerken waarin hij omslachtige formuleringen doorgaans niet wist te vermijden.

in de periode 1917-1964: opinievormer/journalist

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 29 juli 1892

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 februari 1975

2.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • medewerker weekblad "De Groene Amsterdammer" (jaren dertig)
 • medewerker N.R.C. (Nieuwe Rotterdamse Courant), van 1936 tot 1964
 • medewerker dagblad "Het Parool", van 1946 tot 1964
 • medewerker "Algemeen Dagblad", van 1947 tot 1964

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/4)

 • incidenteel medewerker van o.m. "Weekblad voor het Recht", "De Gids", "Stem van Nederland", "De Journalist", "Internationale Spectator", "Hollands Weekblad" (voor en na de oorlog)
 • lid Commissie voor de Perszuivering, van 1946 tot 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1925 medeoprichter van de Buitenlandse Persvereniging
 • In de jaren 1946-1954 deken van de Parlementaire Pers
 • Na zijn overlijden herdachtten Kamervoorzitter Vondeling en minister Van der Stoel hem in de Tweede Kamervergadering van 18 november 1975

uit de privésfeer
 • Stelde zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap

anekdotes en citaten
 • Stond zijn hele leven op voet van oorlog met uitgevers, bureauredacteuren, koppenmakers, taxichauffeurs en kopijlopers die zijn stukken vlugger of anders wilden hebben dan hij.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Wijsman (als joodse onderduiker tijdens de bezetting)

6.

Publicaties van/over

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.