PvdA neemt initiatief tot parlementair onderzoek onderwijshervormingen

woensdag 31 januari 2007, 9:16

Er komt waarschijnlijk een parlementair onderzoek naar de onderwijshervormingen van de afgelopen twintig jaar. De PvdA-onderwijswoordvoerster Mariët Hamer zal hiervoor een voorstel indienen. Naast de PvdA lijken SP, PVV, GroenLinks en D66 het voorstel te steunen, terwijl ook de VVD sterk overweegt dit te doen. CDA en ChristenUnie zien geen nut in het onderzoek.

In het onderzoek moeten hervormingen zoals de basisvorming, het studiehuis, het vmbo en het nieuwe leren tegen het licht worden gehouden. Er is steeds meer het gevoel ontstaan dat de hervormingen eerder tot verlaging dan tot verhoging van het Nederlandse onderwijsniveau hebben geleid. Verder dreigt er een lerarentekort en is er veel onvrede bij leraren, leerlingen en ouders. Vorig jaar drong de Onderwijsraad al aan op een parlementair onderzoek.

Dat de PvdA het initiatief heeft genomen, is opmerkelijk, want een reeks PvdA-bewindslieden (Wallage, Adelmund, Netelenbos, Ritzen) heeft een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van de hervormingen.

bron: de Volkskrant