Ch.-L. de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu

foto Ch.-L. de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu
Met dank overgenomen van Montesquieu Instituut.

Franse rechtsfilosoof uit het midden van de achttiende eeuw, die met zijn leer over de scheiding der machten (Trias Politica) belangrijke invloed had op staatsinrichting van westerse landen. Was rechter in Bordeaux en maakte als geleerde diverse reizen naar Europese landen. Hekelde in zijn Perzische brieven misstanden op maatschappelijk en politiek gebied. Zijn theorie legde hij neer in de in 1748 verschenen "De l'Esprit des lois". Hij beschreef daarin de bestaande politieke systemen en bepleitte scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De invloed van de leer was groot in Frankrijk en de Verenigde Staten, maar kent bijvoorbeeld in Nederland een minder strakke toepassing.

in de periode 1689-1755: invloedrijk Europees denker

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Charles-Louis

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Voegde in 1707 de titel "Seigneur de Montesquieu, baron de La Brède" achter zijn naam

geboorteplaats en -datum
kasteel La Brède, bij Bordeaux, 18 januari 1689

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 10 februari 1755

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen (2/3)
  • raadsheer gerechtshof van Bordeaux, van 1714 tot 1716
  • president gerechtshof van Guyenne, van 13 juli 1716 tot 1726

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • directeur Academie van Bordeaux, vanaf 1726
  • directeur Academie van Bordeaux, vanaf 1735

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bestudeerde de wetten en instellingen van Europese landen
  • Verbleef twee jaar in Engeland en maakte vele reizen (onder meer naar Wenen, Hongarije, Venetië, Milaan, Turijn, Genua, Florence, Rome, Napels, Keulen, Mainz, Munster, Hannover, Amsterdam en Utrecht

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was protestants

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.