Weisglas: Tweede Kamer doet veel meer dan incidenten bespreken

woensdag 15 november 2006, 10:27

Tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer is het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006 van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan scheidend Tweede Kamervoorzitter Weisglas. In het jaarboek staan artikelen over onder meer het vragenrecht, het 'Nee' tegen de Europese Grondwet, weblogs, het spoeddebat, de Aprilbeweging van 1853 en personalisering in de politiek.

Thema van het jaarboek is 'De waan van de dag'. Zowel Voorzitter Weisglas als PvdA-Tweede Kamerlid Klaas de Vries gingen hierop in. Beiden vinden de klacht dat de Tweede Kamer zich te veel bezighoudt met incidenten niet terecht. Burgers verlangen dat actuele onderwerpen in de Kamer worden besproken en voorvallen die op het oog onbetekenend lijken te zijn, kunnen een dieper liggende problematiek bloot leggen. Bovendien, zo merkte Weisglas op, doen Kamerleden veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grondige behandeling van ingewikkelde wetgeving. Als voorbeeld noemde hij een herziening van de Pachtwet. Voor die werkzaamheden heeft de pers geen enkele aandacht.

Klaas de Vries hield een kritisch betoog over het thema van het boek en hij plaatste ook kritische kanttekeningen bij sommige artikelen. Zo vond hij de keuze om de in het jaarboek opgenomen necrologieën door bekenden van de overledenen te laten schrijven minder gelukkig. Ook vond hij de kritiek op weblogs van politici niet terecht, omdat die nu eenmaal direct gekoppeld zijn aan de actualiteit.


externe link