Drs. J.G. (Jack) de Vries

foto Drs. J.G. (Jack) de Vries
Bron: ministerie van Defensie

CDA-politicus die als voorlichter en persoonlijk assistent van Jan Peter Balkenende een flink aandeel had in electorale successen in 2003 en 2006. Als voorlichter deelde hij geregeld - tot ongenoegen van opponenten - 'strategisch' informatie met de media. Eerder werkte hij onder meer als voorlichter bij de Landmacht en in de zorgsector en was hij voorzitter van het CDJA. In 2007 was hij verantwoordelijk voor de 100-dagencampagne van het kabinet-Balkenende IV. Van dat kabinet maakte hij van 18 december 2007 tot 18 mei 2010 deel uit als staatssecretaris van Defensie. Had veel bemoeienis met de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Een persoonlijke affaire leidde in 2010 tot zijn voortijdige vertrek. In 2011 trad hij in dienst van een internationaal bedrijf op het gebied van communicatiestrategie.

CDA
in de periode 2007-2010: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacob Gabe (Jack)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drachten (gem. Smallingerland), 25 juli 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • lid Raad van Bestuur, belast met de leiding afdeling public affairs, Nederlandse vestiging communicatiebureau "Hill & Knowlton Strategies", vanaf 1 augustus 2011
 • eigenaar communicatie-adviesbureau, van juni 2010 tot juli 2011
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid en materieelvoorziening), van 18 december 2007 tot 18 mei 2010

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. defensiepersoneelsbeleid; 2. materieelvoorziening 3. nationale bestuurlijke zaken; 4. ruimtelijke ordening, milieu- en vastgoedbeleid, en 5. bedrijfsvoering, incl. geautomatiseerde informatievoorziening.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • lid Raad van Commissarissen chemiebedrijf "Chemours" te Dordrecht, vanaf mei 2016
 • voorzitter Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), vanaf 1 juni 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Presenteerde in 2008 een Actieplan om het personeelstekort bij Defensie aan te pakken. Er komt onder meer betere begeleiding van kandidaten, selectieprocedures worden verkort, er komen meer parttimers en de beloning wordt verbeterd (via bonussen).

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Liet op 11 mei 2010 een verklaring uitgaan waarin hij melding maakte van problemen in de relationele sfeer vanwege een verhouding met zijn (voormalige) adjudant. Hij deed een stap terug bij zijn media- en campagneactiviteiten. Drie dagen later maakte hij zijn aftreden bekend, door de publicitaire druk die was ontstaan. Hij liet tevens weten na de verkiezingen van 9 juni niet beschikbaar te zijn voor een Tweede Kamerlidmaatschap.
 • Zijn partner overleed in september 2017 op 38-jarige leeftijd

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, juni 2010 (bedankt vanwege persoonlijke redenen)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Jack het Lek" (bijnaam die journalisten hem gaven)
 • "Blackberry Jack" (bijnaam die journalisten hem gaven)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.