M.G.J. (Mark) Harbers

foto M.G.J. (Mark) Harbers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Mark Harbers (1969) was van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte IV. Van 26 oktober 2017 tot en met 21 mei 2019 was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Hij was eerder in 2009-2018 en 2019-2022 Tweede Kamerlid voor de VVD, onder meer als financieel woordvoerder en fractiesecretaris. Verder was hij eerste ondervoorzitter van de Kamer en voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven. De heer Harbers was eerder politiek adviseur van minister Zalm en in de periode 2007-2009 wethouder van Rotterdam. Als Kamerlid was hij in de periode 2019-2022 woordvoerder klimaat, energiebeleid en stikstofbeleid.

VVD
in de periode 2009-2024: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Markus Gerardus Jozef (Mark)

geboorteplaats en -datum
Ede, 19 april 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1987

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/12)

 • hoofd communicatie, Kenniscentrum Grote Steden, van 2004 tot juni 2006
 • politiek adviseur van viceminister-president G. Zalm, van juni 2006 tot april 2007
 • wethouder (van economie, haven en milieu) van Rotterdam, van 26 april 2007 tot 22 april 2009
 • ondernemer Consultancy Zalmhaven, 2009
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 december 2009 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (belast met vreemdelingenzaken, migratie, vluchtelingenzaken en beleid mensenhandel), van 26 oktober 2017 tot 21 mei 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. vreemdelingenzaken/migratie; 2. Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centrale Opvang Asielzoekers en Dienst Terugkeer Vreemdelingen; 3. artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. beleid mensenhandel en 7. internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Hofplein Rotterdam, van 1 januari 2015 tot 7 september 2015
 • lid Raad van Advies Havenverenging Rotterdam, van 2 november 2011 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Kamerlid aanvankelijk bezig met onderwijsbeleid en cultuur
 • Voerde in 2011-2016 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Kondigde in 2022 als minister van Infrastructuur en Waterstaat aan dat het maximaal aantal vluchten per jaar op Schiphol zou teruggaan van 500.000 naar 440.000. In 2023 kondigde hij maatregelen aan om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen. Het ging om minder vliegtuigbewegingen, minder vluchten, stillere toestellen in de nacht en het zoveel mogelijk gebruikmaken van start- en landingsbanen die minder overlast veroorzaken. In november 2023 werd het krimpplan echter opgeschort vanwege bezwaren van de EU en vanuit de Verenigde Staten.
 • Maakte in 2022 samen met staatssecretaris Heijnen en minister De Jonge plannen bekend om invulling te geven aan extra investeringen (€ 7,5 miljard) in nieuwe woonwijken. Het gaat om bijdragen aan nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande verbindingen. Een deel gaat naar spoorwegen en fietsroutes.
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Heijnen een beleidsbrief uit over het bodem- en waterbeleid. Er moeten meer zoetwatervoorraden komen, er komen geen nieuwe bouwlocaties in gebieden die nodig zijn voor waterberging, de bodemafdekking wordt beperkt en er komt op verschillende plekken een hoger grondwaterpeil. Het verbruik van drinkwater door bedrijven en burgers moet 20 procent omlaag.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in april 2007 Roelf de Boer op als wethouder
 • Stapte in april 2009 samen met zijn partijgenote Jeannette Baljeu op als wethouder vanwege het handhaven van de islamoloog Tarik Ramadan als gemeentelijk adviseur voor integratie.
 • Trad in mei 2019 af als staatssecretaris, nadat in een rapportage aan de Tweede Kamer over incidenten met asielzoekers zware misdaden waren gecategoriseerd onder de kop 'overige'. Daardoor leken de cijfers daarover te zijn verhuld. Hoewel hij dat laatste ontkende, erkende hij dat de cijfers niet op die manier naar buiten hadden mogen worden gebracht. Hij nam daarvoor de politieke verantwoordelijkheid.

uit de privésfeer
 • Zijn huwelijk met Bart Rövekamp werd voltrokken door burgemeester Opstelten en de Haagse wethouder Frits Huffnagel
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 16 februari 2021.