Drs. J.J. (Jasper) van Dijk

foto Drs. J.J. (Jasper) van Dijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Maurits Gemmink (SP)

Jasper van Dijk (1971) was van 30 november 2006 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. In de periode maart-juli 2023 werd hij tijdelijk vervangen door Frank Futselaar. Hij was medewerker van de SP-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement en gemeenteraadslid in Amsterdam. De heer Van Dijk was eerst woordvoerder onderwijs, sociale zaken en integratie en werd later woordvoerder defensie, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, Europa en asiel en migratie.

SP
in de periode 2006-2023: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jasper Jonathan (Jasper)

geboorteplaats en -datum
Jutphaas, 20 april 1971 (thans: Nieuwegein)

2.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker grondzaken en ruimtelijke ordening, gemeente Amsterdam, van 1998 tot 1999
 • medewerker onderwijs, cultuur en wetenschappen, SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1999 tot 2003
 • medewerker SP-vertegenwoordiger in het Europees Parlement, van 2004 tot 2006
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 16 maart 2006 tot 29 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 30 maart 2023
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 juli 2023 tot 6 december 2023

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 30 maart tot 20 juli 2023 tijdelijk vervangen door Frank Futselaar

4.

Nevenfuncties

huidige
 • interviewer YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld, vanaf maart 2024

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Montessori Lyceum "Herman Jordan" te Zeist, van 1984 tot 1990

academische studie
 • politicologie, Universiteit van Amsterdam, van 1990 tot 1997

postacademisch onderwijs
 • maatschappijleer, Lerarenopleiding, van 1997 tot 1998

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2006 mede de verdediging over van een in 2005 door zijn partijgenote Fenna Vergeer samen met Marriëtte Hamer (PvdA), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs.
 • Op zijn voorstel werden (spoed)debatten gehouden over onder meer de urennorm in het onderwijs, salarissen bij de publieke omroep en in het hoger onderwijs, over het Nationaal Historisch Museum en over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie
 • Interpelleerde op 12 maart 2009 staatssecretaris Van Bijsterveldt over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (31.889)
 • Interpelleerde op 11 juni 2009 staatssecretaris Van Bijsterveldt over een topsalaris bij het Friesland College (31.976)
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jetta Klijnsma (PvdA) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het wetsvoorstel is door beide Kamers aanvaard. (32.476)
 • Een in 2011 door hem ingediende motie van afkeuring van de handelwijze van minister Hillen ten aanzien van integriteitsschendingen bij de Dienst Materieel Organisatie werd met steun van alleen SP en Partij van de Dieren verworpen
 • Nam in 2011 de verdediging over van Remi Poppe van een initiatiefwetsvoorstel over de bijzondere zorgplicht voor veteranen. Het voorstel was in 2010 ingediend met PvdA-Kamerlid Eijsink als eerste ondertekenaar. (32.414)
 • Diende in 2012 samen met Tanja Jadnanansing (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013. Het wetsvoorstel is in 2017 ingetrokken. (33.349)
 • Nam in 2012 de medeverdediging over van Arda Gerkens van een eerder samen met het CDA ingediend initiatiefwetsvoorstel over doorverkoop van toegangskaarten. Het voorstel werd in 2017 door de Eerste Kamer verworpen. (31.461)
 • Bracht in 2015 de initiatiefnota 'Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek' uit (34.326)
 • Presenteerde in 2016 de Nota Onderwijs als Emancipatiemonitor over onder meer extra investeringen, kleinere klassen en meer mogelijkheden tot stapelen van studies
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 17 januari 2018 over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 25 januari 2018 over de schuldenindustrie en het manifest schuldvrij!
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 28 maart 2018 over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 11 april 2018 over de sociale werkplaats nieuwe stijl
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 4 oktober 2018 over aanscherping van criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Diende in 2019 samen met Lilianne Ploumen (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Corrie van Brenk (50PLUS) het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen in (35.157)
 • Bracht in 2019 de initiatiefnota "Een eerlijker loon" uit (35.142)
 • Werd in 2019 medeverdediger van een door Linda Voortman (GL) en Attje Kuiken (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541)
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over verhoging van het wettelijk minimumloon (Wet eerlijker inkomen) (35.636)
 • Bracht in 2020 samen met René Peters (CDA) een initiatiefnota uit over het sociaal ontwikkelbedrijf, als gerevitaliseerde sociale werkvoorziening (35.644)
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Malik Alkaya van een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)
 • De Kamer verwierp op 16 september 2021 een motie van wantrouwen tegen minister Kaag. De fracties van SP, PVV, PvdD, FVD, Groep-Van Haga, BIJ1 en BBB stemden voor.
 • In 2021 werd een door hem ingediende motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Broekers-Knol verworpen. Voor stemden SP, PVV, FVD, PvdD, DENK en BBB.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Verbleef in 1990 een jaar in kibbutz Hasolelim nabij Haifa

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Niels Markus, "'Voor de oppositie is het werk leuker geworden'", Trouw, 13 augustus 2019

9.

Familie/gezin

kinderen
1 zoon


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.