Marijke Vos (GL) neemt afscheid als Tweede-Kamerlid

dinsdag 23 mei 2006, 15:02

De Tweede Kamer heeft vandaag afscheid genomen van Marijke Vos van GroenLinks. Zij is wethouder geworden in Amsterdam. Mevrouw Vos is twaalf jaar Kamerlid geweest en kreeg vooral bekendheid als voorzitter van de parlementaire-enquêtecommissie bouwnijverheid.

In haar afscheidsbrief riep Marijke Vos haar medeleden op vooral de parlementaire controletaak serieus te blijven nemen. Daarnaast stelde zij dat politici goed naar de burgers moeten luisteren, betrokken moeten zijn en steeds bereid dienen te zijn verantwoording af te leggen voor genomen besluiten.

Kamervoorzitter Weisglas memoreerde dat mevrouw Vos zich als Kamerlid met uiteenlopende onderwerpen heeft beziggehouden en veel energie heeft gestoken in de verdediging van een initiatiefvoorstel over tropisch hardhout. Verder was zij enige tijd waarnemend fractievoorzitter als invalster voor Femke Halsema.