Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Logo Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van wetgeving op het gebied van transport en leefomgeving. De inspectie is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Taken en bevoegdheden

organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving.

Verlenen vergunningen aan bedrijven die aan vereisten voldoen. Informatievoorziening of wetgeving en afhandelen meldingen over vuurwerk, transporten van gevaarlijke stoffen, bodem en drinkwater. Als bedrijven zich uiteindelijk niet aan wetgeving houden kunnen ze bestraft worden door bijvoorbeeld het intrekken van een vergunning of een bestuurlijke boete.

Daarnaast heeft de ILT een eigen opsporingsdienst die zich richt op personen en bedrijven die wetgeving op het gebied van milieu en woningcorporaties ernstig overtreden. Deze dienst wordt aangestuurd door zowel het ministerie als het OM.

Geschiedenis

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is op 1 januari 2012 ontstaan uit een fusie van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Inspectie valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu .

Sinds de in 2015 ingevoerde Woningwet houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht op woningcorporaties. Volgens die wet moeten corporaties goedkeuring/ontheffing aanvragen bij de ILT voor fusies of veranderingen in hun statuten.