ALFA

Het in 1998 door de Europese Unie gelanceerde ALFA staat voor Amérique Latine Formation Académique en ondersteunde de samenwerking tussen universitaire instellingen in de EU-landen en in Latijns-Amerika.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Doel van het programma was het initiëren van kennisontwikkeling en het vergroten van de capaciteit van onderwijsinstellingen. Dit zou moeten bijdragen aan economische en sociale vooruitgang in de deelnemende landen.

In de periode 2000-2007 was het budget voor ALFA in totaal 54,6 miljoen euro. In de  meerjarenbegroting 2007-2013 was dat bedrag verhoogd tot 75 miljoen euro.

2.

Subsidie aanvragen

Iedere onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Europese Unie en de achttien aangesloten Latijns-Amerikaanse landen konden een subsidie-aanvraag indienen. Vervolgens moest er een netwerk worden gevormd van minimaal zes instellingen, waarvan één de coördinator is (en dus de middelen beheert). Elk project werd beoordeeld op kwaliteit, maar projecten exclusief gericht op taalonderwijs werden niet tot het programma toegelaten.

Het ALFA-programma liep in 2013 af en de aanvraagtermijnen voor subsidies zijn inmiddels gesloten.

3.

Na 2013

In de begrotingsperiode 2014-2020 zijn de doelstellingen van het ALFA-programma opgenomen in het nieuwe onderwijsprogramma Erasmus+.

4.

Meer informatie