Boek gepresenteerd over ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer

woensdag 8 maart 2006, 13:16

In de oude Kamervergaderzaal is een door de Nijmeegse wetenschappers Peter Bootsma en Carla Hoetink geschreven boek gepresenteerd over ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer. Het eerste exemplaar daarvan werd aangeboden aan de oud-Tweede-Kamervoorzitters Dolman, Bukman en Van Nieuwenhoven.

Het boekje behandelt woorden en zinnen die uit de Handelingen werden geschrapt. Tussen 1934 en 2001 had de Kamervoorzitter namelijk de mogelijkheid om bepaalde passages ontoelaatbaar te verklaren. In parlementair jargon heet zo'n geschrapte zinsnede een 'lijk'. Vandaar de titel van het boek: 'Over lijken'.

De criteria die voorzitters hanteerden om passages wel of niet te schrappen, geven een een beeld van de verandering in de parlementaire cultuur. Niet altijd waren namelijk de zelfde woorden omstreden. Oud-Kamervoorzitter Dolman wees erop dat Kamerleden volledige vrijheid hebben om opvattingen te uiten, maar dat 'schelden' een open gedachtewisseling in de weg staat. Hij achtte - in tegenstelling tot Bukman en Van Nieuwenhoven - de vroegere mogelijkheid om woorden te schrappen zo gek nog niet.