Van StemWijzer tot KiesKompas: kieshulpen op een rij

Diverse kieshulpen, zoals de Stemwijzer en het Kieskompas, kunnen de kiezer helpen bij hun stemkeuze in de verkiezingen. Deze websites bestaan al sinds jaren. Bij een online kieshulp krijgt een kiezer een aantal stellingen voorgelegd waarbij de kiezer moet aangeven het eens of oneens te zijn met die stelling.

Het nadeel van online kieshulpen is dat er slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod komen, en dat de beweegredenen van een kiezer achter een keuze niet worden meegewogen in het advies.

Er zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 verschillende kieshulpen gemaakt. Doordat de kieshulpen verschillende methodes gebruiken en uitgaan van andere stellingen, kunnen ze onderling afwijkende resultaten geven.

De meeste kieshulpen zijn door iedereen geheel anoniem te maken. De vragen gaan over belangrijke maatschappelijke thema's, zoals veiligheid, milieu en drugsbeleid.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

StemWijzer

De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos en de voorganger daarvan, het Instituut voor Publiek en Politiek, die in 1989 met de eerste StemWijzer kwam. Deze kieshulp probeert jongeren en andere burgers meer bij de politiek te betrekken en de twijfelende kiezers in de verkiezingscampagne een handje te helpen bij het maken van een keuze. De StemWijzer werd in 2012 door ruim 4,85 miljoen gebruikers ingevuld en in 2017 meer dan 6,3 miljoen keer.

De StemWijzer werkt met 30 stellingen aan de hand waarvan de politieke voorkeur kan worden bepaald. Het antwoord op iedere stelling wordt door de partijen aan de makers van StemWijzer aangeleverd. Per vraag kan 'eens' of 'oneens' worden gekozen, of 'geen van beide'. Ook is het mogelijk vragen over te slaan. Het eindresultaat is een grafiek met rangorde van de meest passende naar de minst passende partij. Ook kan men in het resultaat de standpunten van de partijen vergelijken met de eigen antwoorden. De StemWijzer is de bekendste kieshulp die online bestaat.

2.

Stemchecker

De Volkskrant heeft voor de Princiale Statenverkiezingen van 2019 een Stemchecker gemaakt. Met deze kieshulp kunnen bezoekers hun politieke opvattingen vergelijken met het stemgedrag van politieke partijen in de Eerste Kamer.

3.

Kieskompas

Het dagblad Trouw maakt samen met de Vrije Universiteit sinds 2006 het Kieskompas. Uitgangspunt daarbij zijn de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Deze stemhulp richt zicht op brede maatschappelijke kwesties zoals veiligheid, milieu en drugsbeleid. Het Kieskompas geeft de deelnemers 30 stellingen met een schaal met vijf opties plus 'geen mening'. Ook vraagt het Kieskompas bij landelijke verkiezingen gebruikers hun mening te geven over de kandidaat-premiers van de politieke partijen.

Als resultaat geeft Kieskompas voor de gebruiker grafisch aan op welke positie deze zich bevindt in het politieke krachtenveld.

4.

Het Groene Kieskompas/Klimaat Stemwijzer

Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) hebben met Kieskompas het Groene Kieskompas ontwikkeld. Deze online kieshulp heeft politieke partijen gevraagd om een standpunt aan te geven over 30 stellingen met betrekking tot natuur, milieu en klimaat.

De gebruiker kan de scores bekijken per stelling of per partij.

Namens Burgerinitatief Utrecht Klimaatneutraal 2030 is ook een groene stemwijzer gemaakt voor de provincie Utrecht. De Klimaat Stemwijzer geeft een scorekaart weer met verschillende onderwerpen en een eindoordeel over hoe klimaatwijs de partijen zijn.

5.

Privacy Stemwijzer

De Privacy Barometer heeft de Privacy Stemwijzer voor privacygevoelige onderwerpen geïntroduceerd. De stellingen zijn gebaseerd op wetsvoorstellen van de afgelopen vier jaar waarbij privacy een belangrijk onderwerp is gebleken. Er worden elf stellingen gepresenteerd, met keuze tussen 'oneens', 'eens' en 'geen mening'. Na elke stelling volgt een uitleg en is het mogelijk de stem aan te passen.

Als resultaat is een lijst van meest overeenkomende partijen tot minst overeenkomende partijen te zien. De lijst bestaat uit de huidige politieke partijen in de Eerste Kamer en Forum voor Democratie.

6.

Rainbowvote

Het COC heeft een website met standpunten van partijen over de emancipatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen (LHTBTI). Ook is te zien hoe zittende partijen gestemd hebben over LHBTI-kwesties. Er zijn profielen opgenomen van Kamerleden en kandidaten die zelf LHBTI zijn of daar zeer tolerant tegenover staan.

7.

Stem Jij Ook?

Deze website voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en moeilijk-lerenden is een initiatief van MEE NL en ProDemos. De site geeft informatie over de politieke partijen door te linken naar de programma's in eenvoudige taal, met filmpjes en achtergrondinformatie over de verkiezingen. De site verwijst daarna door naar de StemWijzer van ProDemos.

8.

De Wijze Stemmer

Dit initiatief van de Brainwash, NPO, Omroep HUMAN en Stichting The School of Life heeft filosofen uit de geschiedenis gelinkt aan politieke partijen. Na het kiezen uit een aantal stellingen wordt aangegeven met welke filosoof (en bijbehorende politieke partij) de standpunten het meest overeenkomen.