Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De VSP was een partij voor ouderen. De VSP had bij het voeren van politiek als uitgangspunt gelijke rechten, plichten en kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst of geloof. Bij de oprichting van de partij, in december 2001, gaf partijvoorzitter Anneke Smit-Boerma aan dat de partij zich zou inzetten voor grotere politieke invloed van senioren.

Verder zou de VSP vooral ijveren voor:

 • het behoud van de koopkracht van senioren, met name door versterking van de AOW;
 • verbetering van de tekortschietende veiligheid;
 • oplossingen van de tekortkomingen in de zorg.

De partij streefde naar een maatschappij waarbij mensen verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en respect hebben voor de medemens, de omgeving, de natuur en het milieu. De kwaliteit van leven stond centraal en het behouden van normen en waarden moest volgens de partij de leidraad zijn in het dagelijks leven.

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 2006 waren:

 • welvaartsvast maken van de AOW; geen premie- en belastingheffting op de AOW
 • aanstellen van een minister voor Seniorenzaken
 • overheid moet communiceren óver beleid en controleren óp beleid
 • handhaving van normen en waarden en zorgen voor een goed sociaal klimaat in steden en dorpen om veiligheid te stimuleren
 • veel meer 'handen aan het bed'
 • beloning voor mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg, in het huishouden e.d. moeten belastingvrij blijven tot een bedrag van €5000 per jaar
 • woningen voor ouderen moeten aangepast worden aan verschillen in gezondheid tussen jonge en oudere senioren
 • euthanasie; zelfbeschikkingsrecht van mensen wordt vooropgesteld, maar dient wel gecontroleerd te worden
 • beperken van privatisering van bedrijven en producten
 • minder managementlagen in het onderwijs en bij de politie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3.

Historische ontwikkeling

De VSP is een fusie-partije van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+. De AOV haalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 zes zetels, maar ging ten onder aan interne conflicten. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 werden de ouderenpartijen weggevaagd. Sindsdien kwamen de ouderenpartijen vooral in het nieuws door voortdurende conflicten en afsplitsingen. De AOV bleef bestaan, maar moest concurreren met de Unie 55+ (later Ouderenunie) en Senioren 2000.

Met Wim Bosboom als lijsttrekker verenigden leden van de diverse ouderenpartijen zich in oktober 2001 in de Verenigde Senioren Partij. De oprichting kwam echter rijkelijk laat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 maart, zodat de VSP weinig op lokale lijsten was vertegenwoordigd.

Het overlijden van Bosboom in november was een grote klap voor de pas opgerichte VSP. Om te voorkomen dat een strijd over het lijsttrekkerschap de nieuwe partij zou splitsen, werd gekozen voor de weinig bekende Anneke Smit-Boerma. Zij was kandidaat-lijsttrekker voor Leefbaar Nederland in het najaar van 2001. Toen Pim Fortuyn dat uiteindelijk op 26 november 2001 werd, zei Smit-Boerma haar lidmaatschap van Leefbaar Nederland op.

Tweede Kamerverkiezingen 2002, 2003 en 2006

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 haalde de partij geen zetel. De partij nam geen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003. Bij de verkiezingen van 22 november 2006 haalde de partij opnieuw geen zetel.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.