Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN)

logo NCPN

De NCPN is een anti-kapitalistische partij, gebaseerd op het marxisme-leninisme, de wetenschappelijke leer van Marx en Engels. De partij werd opgericht in 1992 nadat de CPN opgegaan was in GroenLinks.

Bij de verkiezingen van 2003 heeft de NCPN geen zetel gehaald. De partij nam na 2002 geen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

Het communistische karakter van de partij blijkt onder andere uit het beginselprogramma. Daarin staat onder andere dat communisten menen dat de huidige technische ontwikkelingen en productiemogelijkheden iedereen op aarde van alle dagelijkse behoeften kunnen voorzien.

Het kapitalisme als zodanig wordt verworpen. Ondernemers worden nu gedwongen om te concurreren. Individuen streven naar een zo groot mogelijke zelfverrijking, alles gestimuleerd door het kapitalisme.

Communisten strijden tegen de kapitalistische globalisering die onder leiding van de Verenigde Staten wordt verspreid.

2.

Verkiezingsprogramma

De speerpunten van het verkiezingsprogramma waarmee de NCPN de Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 in had willen gaan waren:

  • wederopbouw van de sociale zekerheid en sociale voorzieningen
  • sociale rechtvaardigheid verbeteren
  • uitbreiding werkgelegenheid en verhoging lonen
  • betaalbare huisvesting

Daarmee wilde de NCPN zich verzetten tegen de gevolgen van acht jaar 'Paars'.

3.

Historische ontwikkeling

De NCPN werd in 1992 opgericht als reactie op de oprichting van GroenLinks, waarin de CPN opging.

Op lokaal gebied is de NCPN vooral actief in de noordelijke provincies.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.