Eerste Kamer publiceert eerste jaarbericht

vrijdag 8 april 2005, 12:01

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Eerste Kamer een jaarbericht uitgegeven. De Eerste Kamer wil daarmee haar zichtbaarheid vergroten. Volgens Eerste-Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buck is het jaarbericht, dat betrekking heeft op het parlementaire jaar 2003/2004, tevens een vorm van verantwoording.

Het jaarbericht is niet bedoeld als jaarverslag waarin alles wat er in het verantwoordingsjaar is gebeurd, wordt opgesomd. Wel wordt uitgelegd hoe de Eerste Kamer werkt.

Enkele maanden voor het vergaderjaar 2003/2004 begon een nieuwe zittingstermijn van de Eerste Kamer. Mede hierdoor was de samenstelling van de Eerste Kamer in 2003/2004 sterk gewijzigd vergeleken met het voorgaande jaar. Mevrouw Timmerman-Buck merkt dan ook op dat van 36 van de 75 leden nieuw waren als Eerste-Kamerlid. Zes van de tien fracties werkten met een nieuwe fractievoorzitter.

bron: www.eerstekamer.nl