W.B. Engelbrecht

foto W.B. Engelbrecht

In Indië opgegroeide diplomaat die gezant was in Warschau toen hij in 1934 in verband met de bezuinigingen op wachtgeld werd gesteld. Sloot zich in mei 1940 aan bij de NSB en werd een jaar later Commissaris der Provincie Utrecht. Was met zijn gedachten doorgaans meer bij zijn geknakte carrière dan bij het provinciaal bestuur. Als voorzitter van het Rode Kruis zo inschikkelijk, dat hij accepteerde nooit te mogen presideren.

in de periode 1941-1945: Commissaris der Provincie (NSB)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Bernard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 11 augustus 1881

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 7 januari 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), vanaf mei 1940

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/11)

  • op wachtgeld gesteld, van 1 januari 1933 tot 15 november 1941 (vanuit Londen ontslagen)
  • Commissaris der Provincie Utrecht, van 10 oktober 1941 tot 5 mei 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter Nederlandse Rode Kruis, van juli 1942 tot mei 1945 (als opvolger van Prinses Juliana)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Onderhandelde in 1921 met Spanje over een handelsverdrag
  • Zijn installatierede waarvoor grote belangstelling bestond van NSB'ers was een groot echec. Hij sprak hoofdzakelijk over het hem zeven jaar eerder als diplomaat gegeven ontslag en beschouwde de benoeming tot Commissaris als een genoegdoening.
  • Toen hij in het voorjaar van 1946 in Utrecht terecht stond voor de bijzondere rechtskamer was zijn gezondheid dusdanig, dat hij op een brancard de rechtszaal werd binnengedragen. Hem werd ten laste gelegd het lidmaatschap van de NSB, van de Nederlandse SS, van de Bond voor Sibbekunde, alsmede het voorzitterschap van het Rode Kruis. Voorts dat hij de Duitse bezetting had gebruikt om zich te verrijken. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en ontzegging van de kiesrechten en het recht een openbaar ambt te bekleden. Zijn vermogen werd tot een bedrag van f 30.000 verbeurd verklaard en een even groot bedrag uit een erfenis werd in beslag genomen.

uit de privésfeer
Zijn vader was lid van de Raad van Nederlandsch-Indië

anekdotes en citaten
  • Tijdens een gesprek met burgemeester Ter Pelkwijk van Utrecht ging hij door met het afweken van postzegels en leefde hij op als hij kon vertellen over vroegere reizen. De burgemeester vond dat hij een seniele indruk maakte.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.