Artikel 9: Instellingen van de Gemeenschap

8
Artikel 9
55

De instellingen van de Gemeenschap zijn:

  • het Parlement;
  • de Europese Uitvoerende Raad;
  • de Raad van Nationale Ministers;
  • het Hof van Justitie, hierna genoemd "het Hof";
  • de Economische en Sociale Raad.