Artikel 7: Samenwerking met nationale bestuursinstellingen en internationale organisaties

6
Artikel 7
8

De Gemeenschap oefent haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de nationale bestuursinstellingen, zulks door middel van hun respectieve Regeringen en met elke internationale organisatie, waarvan de doelstellingen overeenkomen met de hare.