VVD'ers zetten vraagtekens bij gekozen formateur uit Liberaal Manifest

maandag 28 februari 2005, 8:43

Enkele VVD-kopstukken, zoals minister Kamp en oud-minister Hans Dijkstal, zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van een gekozen formateur. Een voorstel daartoe werd gelanceerd door een VVD-commissie onder leiding van de Leeuwardense burgemeester Geert Dales, die een nieuw Liberaal Manifest heeft opgesteld. Kiezers moeten zich door de keuze van een formateur ook kunnen uitspreken over de vraag welk kabinet er dient te komen.

Kamp zei in het programma 'Buitenhof' het goed denkbaar te achten dat een PvdA'er gekozen wordt als formateur, terwijl CDA en VVD geen kabinet met de PvdA willen vormen. Een gekozen formateur is volgens hem alleen zinvol als tevens de evenredige vertegenwoordiging wordt afgeschaft. Dat zal dan namelijk vrijwel automatisch tot een tweepartijenstelsel leiden, zoals dat in Groot-Brittannië bestaat.

Zowel voor invoering van de gekozen formateur, als voor een ingrijpende verandering in het kiesstelsel moet de Grondwet worden herzien. Daarbij is in beide Kamers in tweede lezing een tweederde meerderheid nodig. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er voor voorstellen op dit gebied geen meerderheid.

bron: Trouw, 26 en 28 februari 2005