Hoofdstuk V - Van de Economische en Sociale Raad

Inhoudsopgave van deze pagina:


50: Adviserende taak

De Economische en Sociale Raad heeft ten overstaan van de Europese Uitvoerende Raad en het Parlement een adviserende taak.

Op hun verzoek geeft hij aan elk der Kamers en aan de Europese Uitvoerende Raad adviezen. Hij kan hun eveneens resoluties doen toekomen.

51: Samenstelling, bevoegdheden en werkwijze

In een wet van de Gemeenschap worden de samenstelling, bevoegdheid en werkwijze van de Economische en Sociale Raad geregeld.

Wanneer bij de Raad van Europa een Economische en Sociale Raad wordt opgericht, zullen overeenkomsten worden afgesloten, opdat de Economische en Sociale Raad van de Gemeenschap deel uitmaakt van genoemde Raad, met deze beraadslaagt, doch zo nodig afzonderlijk kan worden geraadpleegd.