Deconstitutionalisering burgemeestersbenoeming nog onzeker

woensdag 2 februari 2005, 8:45

Het is onzeker of het uit de Grondwet schrappen van de bepaling dat de burgemeester bij koninklijk besluit wordt benoemd, in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. Omdat het een grondwetsherziening in tweede lezing betreft, is een tweederde meerderheid nodig. Zowel het CDA als de PvdA aarzelen echter over steun aan het voorstel. Dat is gebleken bij de schriftelijke voorbereiding van de behandeling.

Het CDA vindt het niet logisch de benoemingsprocedure uit de Grondwet te halen, terwijl de bevoegdheden van de burgemeester juist gaan toenemen. De PvdA-fractie is verdeeld over de burgemeestersbenoeming. Het voorstel van minister De Graaf over de gekozen burgemeester (wat overigens een ander voorstel is dan dit Grondwetsvoorstel) kan zeker niet op steun van de PvdA rekenen.

Deconstitutionalisering van de benoemingsprocedure zou de weg vrij maken voor verkiezing van de burgemeester.

bron: Trouw