Minister van Staat Scholten overleden

maandag 3 januari 2005, 9:14

De oud-politicus mr. W. Scholten is op 1 januari 2005 op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden. Scholten werd vooral bekend als vice-president van de Raad van State, welke functie hij van 1980 tot 1997 vervulde. Daarvoor was hij onder meer Tweede-Kamerlid voor de CHU (1963-1971 en 1972-1976) en staatssecretaris van Financiën (1971-1973). Ook was hij van 1973 tot 1976 lid van het Europese parlement, aangewezen door de Staten-Generaal.

In 1978 volgde hij Kruisinga op als minister van defensie in het kabinet-Van Agt I. Kruisinga had zich onmogelijk gemaakt door te stellen dat het kabinet zich krachtiger moest opstellen tegen het Amerikaanse voornemen de neutronenbom te produceren. Scholten dacht daar duidelijk anders over en het kabinet nam dan ook een besluit kruisraketten in Nederland te plaatsen.

Zijn benoeming in 1980 tot vice-president van de Raad van State was niet onomstreden. De Raad van State wilde toen iemand eigen kring benoemd zien. Eerste kandidaat was de PvdA'er Van der Hoeven. Het kabinet benoemde echter Scholten, de minister van defensie. Voor zijn ministerschap was Scholten al staatsraad geweest, waardoor het kabinet hem beschouwde als behorend tot 'de kring van de Raad van State'. De PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Den Uyl was woedend.

In de periode van zijn vice-presidentschap stond hij als informateur aan de wieg van het eerste kabinet-Lubbers.

bron: anp, biografisch archief PDC


biografie

meer over