Artikel 9: Samenwerking tussen de verschillende parlementen

8
Artikel 9
10

Het Europees Parlement en de nationale parlementen bepalen samen hoe binnen de Unie een efficiënte en regelmatige samenwerking tussen de verschillende parlementen kan worden georganiseerd en gestimuleerd.