Nieuwe protocollen

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Toelichting Belgische regering

Naast de 26 door de IGC gehandhaafde (doch geactualiseerde) protocollen, vindt men in bijlage bij het grondwettelijk verdrag ook nog :

  • 5 nieuwe protocollen die door de IGC werden uitgewerkt (naast het bovengenoemd protocol betreffende de overgangsbepalingen) : 1) betreffende permanente gestructureerde samenwerking (in het EVDB); 2) betreffende de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens; 3) betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van negen « oude » lidstaten die in vier golven de oorspronkelijke zes vervoegden; 4) betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van de tien « nieuwe » lidstaten en 5) betreffende de akten en verdragen waarbij het VEG en het VEU in de loop der jaren werden aangevuld of gewijzigd.