Artikel 7: Toezending jaarverslag Europese Rekenkamer

6
Artikel 7
8

De Rekenkamer zendt haar jaarverslag ter informatie toe aan de nationale parlementen, op hetzelfde tijdstip als aan het Europees Parlement en de Raad.