De Grave (VVD) verruilt Kamer voor College Tarieven Gezondheidszorg

vrijdag 6 februari 2004, 15:04

VVD-Tweede-Kamerlid Frank de Grave wordt per 1 april voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Minister Hoogervorst heeft hem in die functie benoemd. De Grave zal de Tweede Kamer verlaten.

Het CTG is een zelfstandig bestuursorgaan en geeft uitvoering aan de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG). Vanwege de aanstaande invoering van een nieuw zorgstelsel, dat gebaseerd zal zijn op gereguleerde marktwerking, zal het CTG per 2006 worden omgevormd tot de Zorgautoriteit. Naast het vaststellen van tarieven zal de Zorgautoriteit toezicht houden op het functioneren van (nieuwe) markten in de gezondheidszorg.

De Grave is na Erica Terpstra de tweede oud-bewindspersoon die de VVD-fractie verlaat. Fractieleider Van Aartsen is nu nog het enige VVD-Kamerlid met kabinetservaring.

bron: website VVD