TITEL 3 - Bepalingen betreffende de Europese Commissie met inbegrip van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie

Artikel 4 - Bepalingen betreffende de Commissie

De leden van de Commissie die op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in functie zijn, blijven in functie tot het eind van hun ambtstermijn. Op de dag waarop de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie wordt benoemd, eindigt evenwel de ambtstermijn van het lid dat dezelfde nationaliteit heeft als de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie.

 

Noot bij dit artikel

Deze bepaling is door de Groep juridisch deskundigen niet besproken (en dus afwezig in document CIG 50/03). De tekst werd vastgesteld tijdens de voorbereidingen van de IGC-Raad van 14 juni 2004 werd de tekst vastgesteld (document CIG 79/04)