Artikel 9: Verwezenlijking van de doelstellingen

8
Artikel 9
10

Indien optreden van de Unie noodzakelijk is om één van haar doelstellingen te verwezenlijken zonder dat de Grondwet of de Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, worden deze bevoegdheden haar bij organieke wet toegekend.