Hoofdstuk IV - De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

1.

Onderverdeling


Verklaring voor de slotakte - Onderhandelingen over en sluiting van internationale overeenkomsten inzake de ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht door de lidstaten

De Conferentie bevestigt dat lidstaten op de door de afdelingen 3, 4 en 5 van hoofdstuk IV van titel III van deel III van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bestreken gebieden onderhandelingen kunnen aangaan over overeenkomsten met derde landen en internationale organisaties en zulke overeenkomsten kunnen sluiten, voorzover deze verenigbaar zijn met het recht van de Unie.