Erica Terpstra neemt afscheid van Tweede Kamer

dinsdag 9 december 2003, 14:36

Erica Terpstra heeft per brief laten weten dat zij met ingang 15 december de Tweede Kamer verlaat. Kamervoorzitter Weisglas las die brief aan het begin van de vergadering voor. Mevrouw Terpstra vertrekt vanwege haar recente verkiezing tot voorzitter van NOC*NSF. Met haar afscheid komt een einde aan een politieke loopbaan die in 1977 begon. Behalve Tweede-Kamerlid voor de VVD was zij ook vier jaar staatssecretaris.

Kamervoorzitter Frans Weisglas memoreerde dat Erica Terpstra veruit het bekendste Kamerlid is. Maar liefst 90% van de bevolking kent haar. Die populariteit bleek onder andere uit het grote aantal voorkeurstemmen dat zij in de loop der jaren kreeg. Bovendien merkte hij op dat zij na freule Wttewaall van Stoetwegen het langstzittende vrouwelijke Kamerlid uit de parlementaire geschiedenis is.

Weisglas prees haar vanwege haar inzet voor onder meer de gehandicapten en de sport. Verder wees hij er op dat mevrouw Terpstra een bekwaam voorzitter was van enkele Kamercommissies en - als plaatsvervanger - van Kamervergaderingen. Haar collega's namen met een staande ovatie afscheid.

bron: pdc