Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Agenda

Punten waarover tijdens dit overleg overeenstemming moet worden bereikt zijn:

  • Verdeling van de macht van lidstaten in de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie
  • De organisatie van een Europese defensiemacht
  • De controle over de EU-begroting en opname van strenge euro-regels in de Grondwet
  • De opname van een verwijzing naar Joods-Christelijke tradities in de Preambule van de Grondwet

2.

Voorgaande vergaderingen

In de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 9 december jl. werd deze Europese Raad voorbereid. Bij deze module vindt u ook een overzicht van de resultaten tijdens eerdere IGC-besprekingen.