"Chirac torpedeerde Europese Grondwet uit vrees voor negatieve uitslag referendum"

maandag 16 februari 2004

Tijdens de Europese top van 12 en 13 december 2003, waar vergaderd werd over de Europese Grondwet, heeft de Franse president Chirac bewust aangestuurd op uitstel omdat hij bang was voor een negatieve uitslag tijdens een referendum. Dit meldt de voormalige voorzitter van de Europese Conventie, Valéry Giscard d'Estaing. Het verhaal wordt bevestigd door diplomaten in Brussel.

Na anderhalf jaar vergaderen kwam de Europese Conventie in juli 2003 met een ontwerp-Grondwet. Chirac meende dat hij deze tekst zonder volksraadpleging door het Franse parlement kon loodsen. Omdat de 25 regeringsleiders tijdens de daarop volgende maanden echter veel wijzigingen hebben aangebracht aan de Conventie-tekst, achtte Chirac een referendum in Frankrijk onvermijdelijk. De Franse president wilde dit absoluut voorkomen, uit angst dat de Fransen het referendum zouden gebruiken om tegen de regering-Chirac te stemmen.

In analyses achteraf werd vooral gewezen op de starre positie van Spanje en Polen. Volgens Silvio Berlusconi, die in december 2003 de Europese top leidde, waren deze twee landen echter bereid geweest om over hun positie te onderhandelen. In Brussel zou Chirac het initiatief hebben genomen om bij Berlusconi aan te dringen op beëindiging van de top. Omdat de Franse positie nu niet wezenlijk anders is dan in december 2003, menen EU-diplomaten dat de onderhandelingen een 'mistige periode' tegemoet gaan.

Bron: NRC Handelsblad, 13 februari 2004