EP diep teleurgesteld met mislukken onderhandelingen IGC

donderdag 18 december 2003, Gezamenlijke ontwerpresolutie naar aanleiding van de verklaringen van Raad en Commissie over de Top van staatshoofden en regeringsleiders over de IGC

Gezamenlijke ontwerpresolutie naar aanleiding van de verklaringen van Raad en Commissie over de Top van staatshoofden en regeringsleiders over de IGC (Brussel, 12-13 december 2003)

Doc.: RC5-0573/2003

Procedure : Ontwerpresolutie

Debat : 16 december 2003

Stemming : 18 december 2003

Ontwerpresolutie aangenomen (344-115-23)

Het Europees Parlement is diep teleurgesteld naar aanleiding van het feit dat de Europese Raad er niet in is geslaagd een algeheel akkoord te bereiken over het ontwerpverdrag inzake de grondwet. Het EP noemt de Intergouvernementele Conferentie (IGC) mislukt en wijst op de doeltreffendheid van de Europese Conventie. Het EP betreurt het klaarblijkelijke gemis aan concentratie bij de IGC op het gemeenschappelijke Europese belang. De leden waarschuwen dat het niet oplossen van de kwestie van het handelingsvermogen van de uitgebreide Unie kan leiden tot een 'Europa met verschillende snelheden', een terugval tot de intergouvernementele methode of zelfs de fragmentatie van de Unie.

Het Parlement  roept het komende Ierse voorzitterschap ertoe op de IGC in januari 2004 opnieuw bijeen te roepen op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken. Dan moet een procedure overeen worden gekomen waarmee vooruitgang kan worden geboekt. Het EP verzoekt het Ierse voorzitterschap een datum voor te stellen - vóór 1 mei 2004 - voor een IGC-vergadering op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders om besluiten te nemen over de resterende kwesties. De leden verzoeken het Ierse voorzitterschap om in januari 2004 voor het Europees Parlement in Straatsburg zijn actieplan voor de succesvolle afronding van de IGC te presenteren.