Nawijn overleeft motie van wantrouwen

woensdag 11 december 2002, 11:09

Demissionair minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie hoeft niet op te stappen. De SP had een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Deze motie werd echter alleen gesteund door de oppositie en Tweede-Kamervoorzitter Weisglas.

Aanleiding voor de motie was een uitspraak van Nawijn op het partijcongres van de LPF. Hij duidde de Tweede Kamer aan als 'één groot ritueel'. Een groot gedeelte van de Kamer had deze uitlating als denigrerend opgevat.

Volgens Nawijn was zijn uitspaak niet als uiting van minachting bedoeld, maar als aanleiding voor een discussie over de in zijn ogen soms bureaucratische werkwijze van de Kamer.

bron: Trouw, 11 december 2002