Oppositie in Eerste Kamer hekelt dadendrang demissionaire kabinet

woensdag 27 november 2002, 8:50

De linkse oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben in een interpellatiedebat kritiek geuit op de wijze waarop het kabinet-Balkenende omgaat met haar demissionaire status. De leden Lycklama à Nijeholt (PvdA), De Boer (GroenLinks) en Schuyer (D66) vinden dat het kabinet het begrip 'lopende zaken' wel erg ruim interpreteert.

Premier Balkenende verklaarde dat de opdracht 'alles te doen wat nodig is in het landsbelang', die het kabinet meekreeg toen het demissionair werd, het kabinet in staat stelt om belangrijke besluiten te nemen. Het is vervolgens aan het parlement om te bepalen welke onderwerpen worden geagendeerd.

PvdA, D66 en GroenLinks stelden dat wetsvoorstellen over de verbreding van wegen en het intrekken van het correctief referendum wel kunnen blijven liggen tot de na de verkiezingen. Er werd door alle oppositiepartijen (inclusief SP, SGP en ChristenUnie) een motie ingediend, waarin het kabinet wordt gevraagd zich terughoudender op te stellen. Die motie komt volgende week in stemming.