Z.K.H. prins (prins Claus) Claus George Willem Otto Frederik Geert , prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg

foto Z.K.H. prins (prins Claus) Claus George Willem Otto Frederik Geert , prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg

Deels in Afrika opgegroeide Duitse diplomaat die in 1966 in het huwelijk trad met de toenmalige kroonprinses Beatrix. Vanwege zijn Duitse afkomst maakten sommigen (met name uit het voormalig verzet) bezwaar tegen een toekomstige rol als prins-gemaal. Dankzij zijn optreden wist hij zich echter allengs een grote populariteit te verwerven. Zette zich vooral in voor ontwikkelingssamenwerking en milieubescherming. Kreeg enige jaren nadat Beatrix koningin was geworden te maken met klachten van depressieve aard en was hier opmerkelijk open over. In de laatste jaren van zijn leven speelde hij de rol als wijze pater familias. Trad in het openbaar vaak onconventioneel op en beschikte over de nodige humor.

in de periode 1967-2002: zitting verleend in de Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
C.G.W.O.F.G. von Amsberg, Claus Georg Wilhelm Otto Frederich Gerd

geboorteplaats en -datum
Landgoed Dötzingen (Hitzacker aan de Elbe, Nedersaksen Dld.), 6 september 1926

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 6 oktober 2002

plaats en datum bijzetting
Delft, 15 oktober 2002

2.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

 • bijzonder adviseur van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, vanaf 1978
 • inspecteur-generaal Ontwikkelingssamenwerking, vanaf 1984

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Export Platform Verkeer en Waterstaat
 • lid Bankraad, van 26 augustus 1986 tot 1998

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/12)
 • erevoorzitter SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers), van 1980 tot 6 oktober 2002
 • erevoorzitter Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling, vanaf 1996 (ingesteld t.g.v. zijn zeventigste verjaardag)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Woonde in augustus 1967 de openbare commissievergadering bij over de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland
 • Begin 1972 ontstond een conflict tussen de door hem voorgezeten Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie (NCO) en minister Boertien van Ontwikkelingssamenwerking. De NCO wilde een subsidie van f. 9500 verlenen aan het Angola Comité ter ondersteuning van de boycotactie van Angolese koffie (Angola werd gekoloniseerd door Portugal en was in een vrijheidsstrijd verwikkeld). In sommige kringen werden vraagtekens gezet bij de staatsrechtelijke positie van prins Claus als NCO-voorzitter. Uiteindelijk leidde dit tot zijn vertrek.

uit de privésfeer (3/12)
 • Moest vanwege zijn gezondheidsproblemen in 1991 en in 2001 en 2002 verstek laten gaan op Prinsjesdag
 • Op 25 juni 2005 is in Hitzacker (Dld.) een borstbeeld van hem onthuld
 • Zijn vader was sisal- en koffieplanter en bedrijfsleider van een Duits-Engelse plantage in Tanganjika

predicaten/adellijke titels
 • prins der Nederlanden, 10 maart 1966
 • jonkheer van Amsberg, 10 maart 1966

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.