Parlement herdenkt prins Claus

woensdag 9 oktober 2002, 17:12

Op 9 oktober 2002 is prins Claus herdacht tijdens een bijzondere Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Toespraken van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en van Premier Balkenende werden afgewisseld door muzikale intermezzo's. Aan het einde van de bijeenkomst werd een minuut stilte gehouden.

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas zei dat de prins respect en genegenheid heeft opgeroepen bij tal van mensen. Hij memoreerde diens interesse voor en verbondenheid met ontwikkelingslanden en in het bijzonder zijn betrokkenheid met Afrika, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld als adviseur voor verschillende ministers voor Ontwikkelingssamenwerking.

Premier Balkenende noemde in zijn toespraak met nadruk dat de prins de liefde van de samenleving heeft gewonnen. Voorts wees hij op de betekenis van prins Claus voor de Koningin, voor zijn familie en voor het Nederlandse Volk. Hij dat stelde de prins een bron van inspiratie en herkenning was en noemde zijn overlijden een groot verlies voor Nederland.

Eerste-Kamervoorzitter Braks wees op rol die de prins speelde binnen het koninklijke huis, waar hij als pater familias een wijze raadgever was, zowel voor de koningin als voor zijn zoons. Verder benadrukte Braks de persoonlijke kwaliteiten van prins Claus en de toegevoegde waarde die hij hierdoor inbracht.

De bijzondere vergadering werd bijgewoond door de leden van de ministerraad van het Koninkrijk en de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, het College van de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Nederlandse leden van het Europees Parlement, de Ministers van Staat, de leden van de Hoge Raad, de Directeur van het Kabinet der Koningin, de Commissarissen van de Koningin, de leden van het Kapittel voor de Civiele Orden, de Burgemeester van Den Haag, de Chefs van Staven, de Gouverneur van de Residentie, de leden van het Corps Diplomatique en enkele vertegenwoordigers uit de samenleving.


Letterlijke teksten toespraken (in pdf-formaat):