Prinses Maxima krijgt zitting in de Raad van State

dinsdag 21 september 2004, 16:06

Volgende maand krijgt prinses Máxima zitting in de Raad van State. Haar man, prins Willem-Alexander heeft als troonopvolger van rechtswege al vanaf zijn 18e verjaardag zitting in de Raad. Koningin Beatrix is voorzitter. Prinses Máxima krijgt zitting in de 'volle raad'. Dat zijn alle leden tezamen.

Het is gebruikelijk dat de echtgenoten van de koninginnen en van hun opvolgers zitting in de Raad hebben. Zo hebben de prinsen Hendrik en Claus zitting in de raad gehad tot hun overlijden in respectievelijk 1934 en 2002. Prins Bernhard trok zich terug toen zijn vrouw koningin Juliana in 1980 afstand deed van de troon.

Op grond van de Wet op de Raad van State kunnen leden van het koninklijk huis die zitting in de Raad hebben aan de beraadslagingen deelnemen, maar zij onthouden zich van stemmen.

bron: ANP


meer over