Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier

foto Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier

Bevlogen en idealistische christendemocratische politica; jongste dochter van de eerste Surinaamse president. Was secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland), de organisatie van migrantenkerken in Nederland. Daarvoor was zij onder andere ontwikkelingswerker in Latijns Amerika. Werd in 2002 Tweede Kamerlid voor het CDA en hield zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Kon worden beschouwd als vertegenwoordigster van de christelijke migranten. In 2010 was zij met Ad Koppejan in de CDA-fractie opposante tegen de samenwerking met de PVV. Na haar Kamerlidmaatschap woonde en werkte zij vijf jaar in Hong Kong.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Kathleen Gertrud (Kathleen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Paramaribo (Suriname), 8 maart 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1999

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 20 september 2012
 • docent Mensenrechten, Asian University for Women Bangladesh, vanaf 2016
 • betrokken bij de organisatie "Bright Hong Kong", vanaf 2016 (medeoprichter)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/9)
 • lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens, vanaf 1 november 2019
 • lid onafhankelijke onderzoekscommissie naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis, vanaf december 2022

vorige (2/33)
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging)
 • ondervoorzitter Meerpartijen Initiatief HIV/Aids

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 10 april 2007
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 11 november 2010

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadeur The Mekong Club Hong Kong, vanaf 2017
 • honorair professor mensenrechten Asian University for Women, vanaf 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in 2010 met Ab Klink en Ad Koppejan in de CDA-Tweede Kamerfractie tegen samenwerking met de PVV. Op het buitengewone partijcongres op 2 oktober 2010 riep zij op tegen een resolutie te stemmen waarmee het groene licht werd gegeven voor voortzetting van de formatie. Op 5 oktober schaarde zij zich in de fractie echter wel achter het regeerakkoord, al behield zij de vrijheid om bij concrete voorstellen tegen te stemmen.

uit de privésfeer (3/4)
 • Beide ouders waren aanvankelijk werkzaam als leraar
 • Zij is gehuwd met een predikant
 • Na haar vertrek uit de Kamer woonde en werkte zij van 2013 tot 2018 in Hong Kong

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.