Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel

foto Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Vooraanstaande Brabantse CDA-politicus die tijdens Balkenende IV fractievoorzitter in de Tweede Kamer was. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij in de kabinetten-Balkenende I, II en III staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met verantwoordelijkeid voor het milieubeleid. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Vooral door successen in die functie werd hij in 2001 gezien als mogelijke nieuwe aanvoerder van het CDA. Bestuurlijk ingesteld en pleitbezorger van zakelijke debatten. Wielerliefhebber.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Petrus Leonardus Bastiaan Antonius (Pieter)

geboorteplaats en -datum
Valkenswaard, 8 april 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966) (omstreeks 1980)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl) (lid sinds omstreeks 1983/84)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 28 april 1987 tot mei 2002
 • gemeentesecretaris van Helmond, van 1988 tot april 1995
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, land- en tuinbouw, landinrichting en volkshuisvesting) van Noord-Brabant, van 18 april 1995 tot mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 juli 2002
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met milieu en duurzaamheid), van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 februari 2007 tot 10 juni 2010
 • eigenaar "Van Geel Consultancy"

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter landelijk wolvenoverleg, vanaf 25 november 2020
 • voorzitter Adviescollege landelijke publieke omroep, vanaf 9 september 2022

vorige (2/36)
 • verkenner proefcasus Eindhoven Airport, vanaf oktober 2018
 • voorzitter Omgevingsraad Schiphol, van 1 juli 2019 tot januari 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 2007 tot 17 juni 2010

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Zag in 2006 af van het invoeren van een statiegeldregeling voor blikjes, kleine plastic flesjes en andere verpakkingen. Er komt wel een boete voor mensen die afval op straat gooien. Speciale afvalcontroleurs kunnen hiervoor een boete opleggen van circa 50 euro.
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel waarmee een Europese richtlijn over milieuaansprakelijkheid via de Wet milieubeheer moet worden geregeld (30.920)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in om richtlijnen te implementeren over luchtkwaliteitseisen en daarmee juridische belemmeringen voor bouwplannen te voorkomen. Dit voorstel werd door zijn opvolgster in het Staatsblad gebracht. (30.489)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 2005 een wijziging (Stb. 428) van de Wet milieubeheer over handhaving tot stand. De wijziging breidt de regeling van de bestuursrechtelijke handhaving in het hoofdstuk Handhaving van de Wet milieubeheer met een aantal (centrale) sturingsmogelijkheden uit. Er komt een stelsel van kwaliteitseisen waaraan onder regie van de provincie vanaf 2005 moet worden voldaan door iedere instantie die met (bestuursrechtelijke) milieuwethandhaving is belast. Verder komen er aanwijzingsbevoegdheden en mogelijkheden voor verplichte samenwerking in regionale of provinciale handhavingsdiensten. (29.285)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 606) van de Wet milieubeheer over modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen tot stand. De wijziging vereenvoudigt en uniformeert de systematiek van de wet waardoor meer inrichtingen onder de algemene regels vallen. Alleen wanneer zij milieurelevante activiteiten verrichten die niet door de algemene regels zijn geregeld, is de inrichting vergunningplichtig. (30.483)
 • Bracht in 2007 samen met minister Veerman een wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 103) tot stand. Hierdoor werd de aanwijzing van te beschermen gebieden beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen 'zeer kwetsbare gebieden'. Deze gebieden moeten binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gaan zwaardere criteria gelden. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. (30.654)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in 1999 als lijsttrekker bij de Statenverkiezingen succesvol. Het CDA won in Noord-Brabant drie procent.
 • In 1999 verhinderde Jaap de Hoop Scheffer dat hij (kandidaat-)partijvoorzitter werd. De Hoop Scheffer dat Van Geel als full-time-voorzitter mogelijk zijn politiek leiderschap zou bedreigen.
 • Werd in het najaar van 2001 gepolst als mogelijke opvolger van partijleider De Hoop Scheffer, maar bedankte vanwege gebrek aan Haagse ervaring

uit de privésfeer
 • Zijn moeder is van boerenafkomst

anekdotes en citaten
 • Toen hij gedeputeerde was, gebruikte zijn secretaresse als ezelsbruggetje voor de juiste volgorde van zijn initialen: 'Pieter Lacht Bijna Altijd'.

verkiezingen
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer drie op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer zeven op de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Gijsbert van Es en Kees van der Malen, "'Groeidiamant' uit De Peel vaart blind op zichzelf", NRC Handelsblad, 13 november 2000
 • André de Vos, "Groen en aimabel, maar weinig bereikt. Pieter laat het afweten", Natuur en Milieu 28 (9), september 2004
 • Sanne ten Hoove, "'Ik hoef niet in de etalage'. Staatssecretaris Van Geel voelt zich onbegrepen", De Volkskrant, 30 november 2004
 • Karolien Knols, "'Ik ben er altijd, ik zeur nooit'", Volkskrant Magazine, 8 juli 2006
 • Martin Visser, "Tijd is daar voor loyale Van Geel", Het Financieele Dagblad, 21 februari 2007
 • Ton Olde Monnikhof, "'ik wil dat het een beetje saai wordt in de politiek'", Het Financieele Dagblad, 20 oktober

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.