Drs. A.D.S.M. (Annette) Nijs MBA

foto Drs. A.D.S.M. (Annette) Nijs MBA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VVD

Brabantse die met een vlot verlopen studie macro-economie en een carrière bij het Ondernemersverbond en in het bedrijfsleven de basis legde voor een korte politieke loopbaan. In de periode 1987-1988 voorzitter van de JOVD. Werkte als manager bij Shell in Manilla toen de VVD haar vroeg staatssecretaris van onderwijs te worden in het kabinet-Balkenende I. Had in die functie niet alleen een moeizame relatie met de universitaire wereld vanwege haar plannen voor selectie aan de poort, maar naar later bleek ook met 'haar' minister. Toen zij dat in een interview had openbaar gemaakt, zegde de VVD-top het vertrouwen in haar op. Kwam een jaar later tussentijds in de Kamer en hield zich daar onder meer bezig met het cultuurbeleid.

VVD
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anette Dorothea Sophia Maria (Annette)

geboorteplaats en -datum
Waalwijk, 16 december 1961

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/17)

 • manager e-commerce, Shell International Oil Products te Londen en Manilla, van april 2001 tot juli 2002
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) (belast met beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering), van 22 juli 2002 tot 9 juni 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2005 tot 30 november 2006
 • directeur Europe China Institute van Nyenrode Business Universiteit, van 1 november 2006 tot 1 oktober 2008
 • director Global Initiative, CEIBS (China Europe International Business School) te Shanghai, van januari 2009 tot oktober 2018
 • lid Raad van Bestuur Aurissey Corporate Diplomacy te Lissabon, vanaf maart 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Raad van Commissarissen Molecaten, campings en vakantieparken, vanaf november 2020
 • voorzitter Business School Netherlands, vanaf januari 2021

vorige (2/15)
 • lid Raad van Advies Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel, vanaf 2006
 • vicevoorzitter Asia Pacific CEO Association,, vanaf oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de West-Europese Unie, van 1 september 2005 tot 22 januari 2007

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met cultuur, organisatie van de overheid en rijksuitgaven

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Loodste in 2004 een wetsvoorstel door de Tweede Kamer tot aanscherping van de prestatienorm voor de studiefinanciering. Studenten zouden hun beurs in eerste instantie krijgen uitgekeerd als een lening. Pas wanneer een bepaalde prestatie is behaald, wordt de lening omgezet in een gift. (29.412)
 • Lanceerde in 2004 plannen om het voor sommige universiteiten en hogescholen mogelijk te maken om bij bepaalde studies toelatingseisen toe te staan. Door deze 'selectie aan de poort' moeten topopleidingen ontstaan. De Tweede Kamer stemde hiermee in, zij het dat het vooralsnog om experimenten diende te gaan. De Kamer steunde eveneens haar voorstel om differentiatie in de hoogte van collegegelden mogelijk te maken.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1987 de eerste vrouwelijke voorzitter van de JOVD (Jongeren Organisatie "Vrijheid en Democratie") na eerder dat jaar als interim-voorzitter het vertrouwen in het bestuur te hebben opgezegd
 • Maakte in 2004 een tour langs de diverse universiteiten en hogescholen om haar plannen met het hoger onderwijs (differentatie in hoogte van studiekosten en 'selectie aan de poort') uit te leggen
 • Kwam op 8 juni 2004 in politieke problemen door een door haar gegeven interview met 'Nieuwe Revu'. Daarin vertelde zij over haar moeizame werkrelatie met minister Van der Hoeven. Zij uitte bovendien ernstige beschuldigingen aan het adres van haar minister, zoals dat die informatie voor haar achterhield. In het interview onthulde Nijs tevens dat zij een persoonlijke coach, Yan de Rooy, had, die zij gemiddeld vijf uur per week belde. Een door Nijs afgegeven schriftelijke verklaring waarin zij afstand nam van bepaalde uitspraken was voor de minister voldoende basis voor voortgezette samenwerking. De Tweede Kamer accepteerde eveneens in meerderheid de excuses. Een dag later diende zij evenwel alsnog haar ontslag in, nadat er wederom twijfel bij haar was gerezen over het vertrouwen van de minister en na een gesprek met de top van haar partij (vicepremier Zalm, fractievoorzitter Van Aartsen en partijvoorzitter Van Zanen).

uit de privésfeer
 • Haar tweelingzus heet Marlies

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Opzij, januari 2005
 • Interview door Ornella Porcu, "Ambities van een herintreder", Financieele Dagblad, FD Persoonlijk, 3 september 2005
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.