Verdeling van departementen begonnen

maandag 8 juli 2002, 12:22

Donderdagavond is CDA-fractievoorzitter Balkenende begonnen met het formeren van een kabinet van CDA, LPF en VVD. Eén van de eerste punten die Balkenende moet gaan behandelen is de verdeling van ministers en staatssecretarissen over de partijen.

Het CDA vindt het niet langer noodzakelijk om een minister van milieu te hebben. Deze gedachte stuit wel op weerstand van de linkervleugel van het CDA. Intussen begint ook de geruchtenmachine over de verdeling van de ministersposten op gang te komen.

De drie partijen schijnen het wel eens te zijn over de sociaal economische 'driehoek'.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat naar het CDA, Financiën naar de VVD en Economische Zaken naar de LPF. Verder kan Volksgezondheid, Welzijn en Sport rekenen op een LPF-minister. Over Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie is nog geen duidelijkheid. Jozias van Aartsen lijkt zin te hebben in het departement waar hij ooit hoogste ambtenaar was: Binnenlandse Zaken. Voor deze post wordt door Het Parool ook de naam van CDA-onderhandelaar Maria van der Hoeven genoemd.

Landbouw kan ook rekenen op de belangstelling van de LPF. VVD heeft interesse in VROM en Verkeer en Waterstaat. Het CDA 'aast' verder op Onderwijs en Buitenlandse Zaken. Defensie lijkt niet de interesse te hebben van één van de partijen.

bron: Staatscourant, 5 juli 2002; Trouw (online), 8 juli 2002