Officiële uitslag: VVD 1 zetel erbij, GroenLinks 1 zetel minder

dinsdag 21 mei 2002, 12:46

De Kiesraad heeft vandaag de officiële uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen bekendgemaakt. In de uiteindelijke zetelverdeling krijgt de VVD er 1 zetel bij en komt uit op 24 zetels; 1 zetel meer dan de PvdA. GroenLinks moet 1 zetel inleveren en houdt er 10 over.

De zetelverdeling is als volgt:

 

CDA

LPF

VVD

PvdA

GroenLinks

SP

D66

ChristenUnie

SGP

LN

43

26

24

23

10

9

7

4

2

2

In totaal zijn er 9.501.152 geldige stemmen uitgebracht. Na vaststelling van de kiesdeler en verdeling van de volle zetels bleken er vijf restzetels te zijn. Met toepassing van het stelsel van grootste gemiddelde zijn er hiervan 2 toegewezen aan het CDA en elk 1 zetel aan PvdA, LPF en VVD. GroenLinks kwam slechts 1130 stemmen tekort om aanspraak te kunnen maken op de laatste restzetel, die aan de VVD is toegewezen.

Als de ChristenUnie geen lijstencombinatie was aangegaan met de SGP, was de partij uitgekomen op 3 zetels in plaats van de 4 die ze nu toegewezen heeft gekregen. De lijstencombinatie GroenLinks-SP heeft geen invloed gehad op de zetelverdeling. Als er geen enkele lijstencombinatie was aangegaan, had D66 1 zetel meer behaald ten koste van de ChristenUnie.

Het enige nieuwe Kamerlid dat vanwege voorkeursstemmen in de Kamer is beland is Tineke Huizinga-Heringa, met nummer 7 de eerste vrouw op de lijst van de ChristenUnie. Gerrit Zalm (VVD) had veruit de meeste voorkeursstemmen, maar stond al op een verkiesbare tweede plaats op de lijst.

Van de meer dan 1,6 miljoen stemmen op de LPF was 84 procent uitgebracht op haar vermoordde lijsttrekker, Pim Fortuyn.

De Nieuwe Midden Partij (NMP) en Leefbaar Nederland tekenden bezwaar aan bij de officiële verkiezingsuitslag. Volgens de NMP zijn de verkiezingen niet democratisch geweest vanwege de campagnestop, die ingesteld was door de zittende partijen. Vooral de onbekende nieuwe partijen - die toch al minder aandacht in de media kregen - zouden hierdoor zijn geschaad.

Leefbaar Nederland, dat in alle 19 kieskringen een aparte kandidatenlijst had, maakte melding van verwisseling van lijsten, zodat bijvoorbeeld kiezers in Tilburg de LN-lijst van Rotterdam kregen. De Kiesraad heeft hier al naar gekeken en geconcludeerd dat het voor de zetelverdeling geen verschil maakt. De bezwaren worden doorgestuurd aan de Tweede Kamer.