Dr. S.J. Brugmans

Uit Franeker afkomstige geleerde; hoogleraar in natuur-, wis-, sterren- en geneeskunde in Leiden. Werd door Lodewijk Napoleon belast met de gezondheidszorg in het leger en benoemd tot lid van de Staatsraad. Was later diens lijfarts. Tijdens de inlijving lid van het provinciaal bestuur. Bleef hoogleraar tot zijn overlijden in 1819.

in de periode 1807-1809: lid Staatsraad (1806-1810)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Sebald Justinus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 24 maart 1763

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 22 juli 1819

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • inspecteur-generaal dienst der gezondheid van het leger, 1812
  • lid algemene raad, departement van de Monden van de Maas, tot december 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

penningmeester Akademie ter bevordering van teeken-, schilder-, beeldhouw- en graveerkunst onder de zinspreuk "Ars aemula naturae" te Leiden, 1807

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 1 januari 1807 tot 1 januari 1808
  • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 5 februari 1808 tot 1 januari 1809

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar wijsbegeerte en wis- en natuurkunde in Franker en later in Groningen

niet-aanvaarde politieke functies
  • agent van Oorlog, februari 1798 (geweigerd)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.