Drs. M. (Marjanne) Sint

foto Drs. M. (Marjanne) Sint
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Zelfbewuste manager, die leiding gaf aan het blad Intermediair en in 1987 Max van den Berg opvolgde als voorzitter van de PvdA. Samen met Wim Kok stuurde zij aan op een gematigder en realistischer koers van haar partij, die in 1989 leidde tot hernieuwde regeringsdeelname. Onder haar voorzitterschap brak de PvdA met het stelsel van decentrale vaststelling van de kandidatenlijsten. In 1991 werd zij na interne kritiek 'slachtoffer' van de crisis in de PvdA over de ingrepen in de WAO. Na haar aftreden werd zij topambtenaar op Binnenlandse Zaken, gemeentesecretaris van Amsterdam, secretaris-generaal van VROM en bestuursvoorzitter van een ziekenhuis in Zwolle. Zij begeleidde de invoering van de nieuwe Jeugdwet.

in de periode 2000-2007: partijvoorzitter, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Marjanne (Marjanne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 juli 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), tot 2009

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/16)

  • secretaris-generaal ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2007
  • voorzitter TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd), vanaf 1 april 2014
  • voorzitter Raad van Commissarissen PGGM (pensioen uitvoeringsorganisatie), vanaf 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • voorzitter Raad van Commissarissen BNG (Bank Nederlandse Gemeenten), vanaf november 2015
  • lid Begeleidingscommissie onderzoek coronacrisis, Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf oktober 2020

vorige (2/14)
  • voorzitter Seneca (jaarlijks congres voor beleidsmakers & zorgbestuurders), vanaf 1 januari 2014
  • lid Raad van Commissarissen "De Friesland", zorgverzekeraar, van 2014 tot 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Als partijvoorzitter stelde zij de commissie-Van Kemenade in, die de procedure voor het vaststellen van de kandidatenlijsten onder de loep nam
  • Toen in de zomer van 1991 in de PvdA een crisis uitbrak over ingrepen in de WAO en de Ziektewet was zij vanwege een fietsvakantie met haar (zieke) man in Toscane telefonisch enige tijd niet bereikbaar. Hoewel zij met vicevoorzitter Frits Castricum afspraken had gemaakt over haar vervanging, werd haar dit zwaar aangerekend.
  • Verliet in 2009 de PvdA nadat partijleider Bos openlijk afstand had genomen van het lijsttrekkerschap van Thijs Berman bij de Europese verkiezingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.