Dr. R. (Roel) Fernhout

foto Dr. R. (Roel) Fernhout

Rechtsgeleerde, deskundige op het gebied van het migratierecht en mensenrechten, die zes jaar de Nationale ombudsman was. Was tevens enige jaren vicevoorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Werd tot Ombudsman benoemd nadat de benoeming van oud-minister Sorgdrager op het laatste moment niet was doorgegaan. Richtte zich onder meer op het breder bekendmaken van het instituut Nationale Ombudsman, onder meer via een Postbus 51-campagne. Vroeg daarnaast aandacht voor een beter intern klachtrecht bij bestuursorganen. Zag in 2005 vanwege rugklachten af van een tweede termijn.

in de periode 1999-2005: Nationale ombudsman

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Roel (Roel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 8 augustus 1947

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • bijzonder hoogleraar Europees recht, in het bijzonder Europees migratierecht (Jean Monnetleerstoel), Katholieke Universiteit Nijmegen, van 15 februari 1991 tot 1 oktober 1999
  • bijzonder hoogleraar migratierecht en rechtsbescherming, Radboud Universiteit Nijmegen, van mei 2006 tot 16 november 2013
  • voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), vanaf december 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige (2/7)
  • voorzitter Stichting Movies that Matter, vanaf 2006
  • lid Raad van Advies E.M. Meijers Instituut

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.